PRZEDSIĘBIORSTWO LASLAND Sp. z o.o

z siedzibą w Grądach k/Gryfic informuje o realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: 

„Rozwój Przedsiębiorstwa Lasland Sp. z o.o. poprzez eksport”
Nr. Wniosku RPZP.01.15.00-32-0014/16

PRZEDSIĘBIORSTWO LASLAND Sp. z o.o

z siedzibą w Grądach k/Gryfic informuje o realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:
„Wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie Lasland Sp. z o.o. poprzez zakup zaawansowanej technologii informatycznej.”
Nr. Wniosku WND-RPZP.01.01.03-32-115/12

PRZEDSIĘBIORSTWO LASLAND Sp. z o.o

z siedzibą w Grądach k/Gryfic informuje o realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania mieszanek torfowych poprzez prasowanie w przedsiębiorstwie Lasland Sp. z o.o.”
Nr. Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-116/12-00

PRZEDSIĘBIORSTWO LASLAND Sp. z o.o

z siedzibą w Grądach k/Gryfic informuje o realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:
„Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie LASLAND Sp. z o.o.”
Nr projektu: WND-RPZP.01.03.01-32-008/12

PRZEDSIĘBIORSTWO LASLAND Sp. z o.o

z siedzibą w Grądach k/Gryfic informuje o realizacji Projektu  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji środków wspomagania wzrostu roślin
na bazie mieszanek torfowych”

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-034/09-00

© Lasland sp. z o.o. Grądy k/Gryfic 72-342 Cerkwica | tel. 91 386 77 76 | Kontakt | Lasland OWS